Monday, October 18, 2021

Perbahasan Pindaan Akta Levi Keuntungan Luar Biasa 1998

 Ucapan Perbahasan Pindaan Akta Levi Keuntungan Luar Biasa 1998 oleh Ahli Parlimen Bukit Bendera YB Wong Hon Wai pada 12-10-2021

Video here: https://fb.watch/8Ir627yjKX/

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.
Saya turut ingin menyertai perbahasan pindaan Akta Levi Keuntungan Luar Biasa 1998 dan saya meneliti pindaan akta ini seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri berkenaan pindaan pentadbiran iaitu pemulangan wang kepada syarikat-syarikat dan saya rasa ini pentadbiran.
Akan tetapi saya ingin membahaskan tentang dasar tentang keuntungan luar biasa atau windfall profit levy untuk secara dasarnya.
Kalau kita imbas kembali asas undang-undang iaitu berlakunya pada tahun 1998 apabila Asian financial crisis dan pengeksportan minyak kelapa sawit berpandu kepada US dollar. Oleh itu pada waktu itu ada asasnya kerana ada satu keuntungan luar biasa sewaktu Asian financial crisis dan harga minyak sawit dijual mengikut US dollar dan pegging of US dollar dengan Ringgit Malaysia menyebabkan satu keuntungan luar biasa bagi estet penanam kelapa sawit. Oleh itu dikenakan undang-undang Akta Levi Keuntungan Luar Biasa.
Saya dengar pembahas-pembahas lain yang mengemukakan pelbagai tuntutan tetapi saya ingin menegaskan bahawa kita perlu menekan pada isu asasnya. Saya lihat Akta Ibu tentang windfall profit levy atau Akta Levi Keuntungan Luar Biasa yang memberikan kuasa yang besar kepada Menteri untuk menetapkan amaun levi dan juga in position of levy windfall profit derived from the production of goods, untuk barangan-barangan dan tidak terhad kepada minyak kelapa sawit. Itu satu kuasa yang besar dan saya ingin mengingatkan Menteri yang berkenaan Menteri Kewangan. Apabila menggunakan kuasa ini hendaklah memastikan bahawa prinsip-prinsip ekonomi moden ataupun percukaian (taxation) perlu mematuhi prinsip-prinsip percukaian yang moden.
Ini kerana profit levy atas minyak kelapa sawit sebenarnya— West Malaysia melebihi RM2,500 setan dikenakan 3 peratus dan East Malaysia RM3,000 dikenakan 1.5 peratus dan kutipannya. Pada masa yang sama saya telah mengemukan satu soalan kepada SUDR pada 11 Ogos. Dua bulan kemudian saya masih belum menerima, hari ini hari terakhir mesyuarat Parlimen, saya masih belum menerima jawapan bertulis tersebut. Soalan yang saya tanya, adalah berapa kutipan untuk di bawah windfall profit sejak diperkenalkan Akta 1998, berapakah levi keuntungan luar biasa yang telah dikutip oleh kerajaan.
Disamping itu, Mengikut perkiraan saya, pengumuman-pengumuman oleh Malaysian Palm Oil Board (MPOB) pada tahun 2021 dijangka kerajaan akan menerima RM500 juta. Kalau mengikut perkiraan saya, di bawah pre-budget statement (PBS) oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan dan estimated target revenue untuk tahun 2021 ialah RM126.21 bilion di mana adalah 10.3 peratus gross domestic product (GDP).
Windfall profit levy hanya RM500 juta oleh itu hanya 0.003 peratus daripada kesemua hasil Yang Kerajaan kutip. Saya ingin menegaskan bahawa beban cukai, beban levi hendaklah juga dipastikan tax burden must be on the planters, mesti kepada estet-estet dan tidak di-transfer kepada consumer, pengguna-pengguna dan juga intermediate untuk mematuhi bahawa ini perlu memastikan bahawa penggunaan akta ini dikenakan atas asas- asas yang kukuh dengan formula yang berpatutan dan jugalah hendak disemak dari semasa ke semasa.
Ini kerana sebelum ini perintah terhadap windfall profit levy dikenakan tahun 2008 sudah 13 tahun tidak disemak. Terdapat perubahan besar terhadap harga-harga kelapa sawit dan minggu ini sudah mencecah RM5,000 setan dan merupakan satu angka yang tinggi, angka yang tinggi untuk tahun ini dan tiada sebarang perubahan terhadap levi keuntungan ini sudah sekian lama. Perlu ada kajian semakan semula dan saya harap semua ini diberikan satu jawapan dan juga pertimbangan oleh YB Menteri.
Terima Kasih, Tuan Yang di-Pertua.

Perbahasan Pindaan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 1988

 Ucapan Perbahasan Pindaan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 1988 oleh Ahli Parlimen Bukit Bendera YB Wong Hon Wai pada 11-10-2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Video here: https://fb.watch/8IqFUlJK1W/

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin turut membahas tentang pindaan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 1988 dan saya membaca Laporan Tahunan KWAN berakhir tahun 2019.
Jumlah dana terkumpul ialah RM19.2 bilion. Saya tadi mendengar Yang Berhormat Menteri melaporkan bahawa dana terkumpul semasa ialah RM20.9 bilion. Oleh kerana laporan tahunan KWAN 2020 belum ada atas meja Ahli Parlimen, saya minta Yang Berhormat Menteri untuk berikan butiran apa yang berlaku tahun 2020-2021 jumlah perbelanjaan dan jumlah pendapatan secara ringkas supaya masyarakat kita tahu apa berlaku pada dua tahun ini.
Ini kerana tujuan asal KWAN ialah untuk sebagai satu Dana Kekayaan Negara, wang berkenaan dengan sumber asli seperti dimasukkan dalam seksyen-seksyen penubuhan, Akta Kumpulan Wang Amanah ini.
Tadi saya mendengar pembahas-pembahas lain yang menyatakan bahawa perlu ada transparency, perlu ada pemantauan terhadap Dana KWAN. Saya setuju dengan mereka. Kalau kita rujuk kepada dua buah negara yang mempunyai dana kekayaan negara sedemikian, salah satu ialah Timor-Leste. Timor-Leste juga mempunyai petroleum fund yang telah ditubuhkan pada tahun 2005. Akan tetapi sehingga tahun 2018, Timor-Leste Petroleum Fund sudah mengumpulkan USD15.8 ataupun RM65 bilion jauh melebihi KWAN.
Oleh itu, saya ingin menanyakan sama ada kenapa dana terkumpul KWAN begitu kurang berbanding dengan sebuah negara yang baru mencapai kemerdekaan Timor-Leste yang baru mempunyai dana sedemikian pada tahun 2005.
Saya juga ingin merujuk kepada negara Norway. Norway sovereign fund dan perbezaan Norway dengan Malaysia, perundangan kita memberikan satu kuasa yang begitu besar tanpa had-had tertentu kepada kerajaan untuk menggunakan dana kekayaan ini. Di Norway telah dihadkan hanya tiga peratus setahun daripada value of the fund boleh digunakan oleh kerajaan dengan kekangan-kekangan legislatif. Akan tetapi kita begitu senang, kita melalui Ordinan Darurat boleh guna.
Saya juga ingin menanyakan Yang Berhormat Menteri rasional keputusan menggunakan KWAN sama ada melalui pinjaman adakah lebih murah berbanding penggunaan dana KWAN.
Ini seperti tadi pembahas-pembahas kita yang telah membangkitkan tadi Yang Berhormat Menteri menggunakan Projek Paya Indah Wetland sebagai justifikasi RM42 juta penggunaan KWAN. Sebenarnya itu satu justifikasi yang lemah kerana sepatutnya amaun tersebut RM42 juta itu tidak harus disalurkan dari KWAN. Ia harus digunakan daripada dana pembangunan yang lain.
Tadi kita telah meluluskan menaikkan had siling statutori untuk hutang kita daripada naik lima peratus. Tadi saya sebut ia telah membuka ruang fiskal RM70 bilion kerana kalau kita mengenakan nominal GDP kita tahun 2020, RM1.4 trilion, ruang fiskal yang diwujudkan tadi melalui perundangan tersebut five percent ialah RM70 bilion. Walau perundangan tadi kita hanya wang COVID-19 Fund kita meluluskan RM45 bilion, so memang kita ada ruang fiskal yang begitu besar yang telah dibenarkan, yang dibenarkan oleh legislatif.
Saya ingin mengingatkan kepada kerajaan sejarah pada tahun 2003, had hutang statutori kita 40 peratus sahaja. Kemudian dinaikkan kepada 55 peratus tahun 2009. Tahun 2020 – 60 peratus dan sekarang dinaikkan 65 peratus. Oleh itu, kita perlu prudence dalam perbelanjaan kita dań perlu transparent dalam segala perbelanjaan kita. Saya meminta penjelasan tentang kegunaan dana-dana KWAN seperti yang saya sebut tadi.
Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua.

Friday, October 01, 2021

Perbahasan Rancangan Malaysia ke-12

 Ucapan Perbahasan Rancangan Malaysia Ke-12 oleh YB Wong Hon Wai, Ahli Parlimen Bukit Bendera pada 29-9-2021

----------------------------------------

Full video: https://www.youtube.com/watch?v=Zs7CNyEJUUY

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. 

Saya turut ingin membahaskan Rancangan Malaysia Keduabelas. Saya mengharapkan RMK12 sebuah pelan ekonomi pasca pandemik COVID-19 untuk melonjakkan Malaysia kepada sebuah ekonomi yang maju. Sebelum ini Malaysia bersaing dengan ekonomi-ekonomi- Four Asia Tigers- Korea, Hong Kong, Singapura dan Taiwan. Mampukah Malaysia menjadi the fifth Asia tiger melalui Rancangan Malaysia Kedua Belas?

Apakah strategi membina semula ekonomi selepas COVID-19? Kita tahu COVID-19 satu black swan event dengan unpredictable dengan pelbagai uncertainty. Mampukah RMK12 membina semula ekonomi? 

RMK12 perlu menambahkan lebih besar kek ekonomi kita supaya untuk to grow the economy, baru kita boleh bercakap tentang to redistribute the benefits daripada segi distributing justice supaya kebaikan ekonomi boleh dapat dinikmati oleh semua pihak.

RMK12 menggariskan- saya baca rangka kerja industri aeroangkasa dengan begitu hebat anggarannya. Unjuran pendapatan aeroangkasa RM55.2 bilion menjelang tahun 2030. Lima peratus bahagian pasaran global,  nombor satu di Asia Tenggara bagi pembuatan alat ganti komponen, penawaran kerja dan sebagainya. 

RMK12 juga menyentuh tentang pewujudan kluster dan zon aktiviti aeroangkasa di Selangor dan juga di Pulau Pinang- persoalan saya, jumlah pelaburan kerajaan, peruntukan kerajaan dalam industri aeroangkasa di Selangor dan Pulau Pinang, atau ini hanya bergantung sepenuhnya kepada pelaburan swasta yang tidak menentu? Malah, perancangan fizikal zon aktiviti aeroangkasa sama ada kerajaan memberikan insentif khas terhadap pelaburan asing dalam industri aeroangkasa. 

Saya membangkitkan perkara ini kerana dalam buku RMK12 begitu hebat illustrasinya tetapi ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak langsung menyebut agenda aeroangkasa.  Oleh itu, saya inginkan satu penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, apakahnya perancangan tentang industri aeroangkasa ini atau hanya indah khabar daripada rupa? 

Tuan Yang di-Pertua, saya turut ingin menyentuh tentang tema ‘Inklusif’. RMK12 tidak harus semata-mata sebuah dokumen ekonomi dengan angka pertumbuhan GDP sahaja. Ia juga harus berpaksikan kepada Wawasan Kemakmuran Bersama 2030- Shared Prosperity Vision, dengan sebuah masyarakat yang inklusif. Apabila kerajaan menyatakan agenda Keluarga Malaysia, ia harus benar-benar menggambarkan semangat pelbagai kaum, kebudayaan serta lokaliti kewilayahan di Malaysia. Slogan ‘Keluarga Malaysia’ bukan sekadar menanam tebu di tepi bibir. Dokumen RMK12 ini bukan bahasa berbunga-bunga sahaja.

 

Menurut Laporan Households Income Estimate Incidence of Poverty Report 2020 iaitu laporan tentang kemiskinan yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia bahawa penambahan isi rumah miskin telah bertambah daripada 405,400 isi rumah kepada 639,800 isi rumah akibat impak pandemik COVID-19. Sejumlah 20 peratus kumpulan M40 telah menjadi kumpulan B40. 

 

Sejumlah 12.8 peratus kumpulan T20 menjadi kumpulan M20. Maksudnya sudah jatuh status daripada T20 kepada M40, M40 kepada B40 dan B40 lagi jatuh kepada miskin tegar dan miskin mutlak. Kadar miskin tegar telah naik daripada 0.4 peratus kepada 1 peratus. Itu baru Poverty Report 2020, Laporan Tentang Kemiskinan Tahun 2020. Apa pula angka-angka tersebut dalam laporan tahun 2021 yang turut pada waktu itu masih mengalami kegawatan ekonomi. Adakah usaha konkrit untuk membantu keluarga-keluarga miskin tegar keluar daripada kitaran kemiskinan? 

Tuan Yang di-Pertua, menurut EPF atau Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, 46 peratus ahli KWSP yang berumur kurang daripada 55 tahun mempunyai simpanan kurang daripada RM10 ribu daripada akaun KWSP. Isu jaminan hidup selepas persaraan atau retirement security menjadi lebih meruncing. KWSP mencadangkan ahli-ahli KWSP mempunyai sekurang-kurangnya RM240,000 sebagai basic saving menjelang umur mereka 55 tahun tetapi hanya 27 peratus ahli-ahli KWSP mencapai angka tersebut. 

Pandemik COVID-19 dengan pelbagai program pengeluaran sama ada i-Sinar dan i-Citra telah merumitkan perancangan jaminan hidup selepas persaraan. Tambahan pula, ramai yang bekerja sambilan sebagai gig worker tidak mempunyai pendapatan yang stabil dan tetap. Saya hanya dapat membaca di dalam dokumen RMK12 ini bahawa hanya akan menubuhkan lebih banyak lagi pusat warga emas. Akan tetapi, pusat warga emas tidak dapat menjamin kelangsungan hidup warga emas selepas persaraan. 

Saya ingin bertanyakan Kementeria Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, adakah dasar ekonomi untuk persediaan persaraan warga emas kita dalam RMK12 itu. Satu krisis ekonomi untuk warga emas, satu retirement crisis telah mula terbentuk dan akan nampak impaknya dalam masa 10 tahun hingga 30 tahun. 

Pada tahun 2020, melebihi 7 peratus populasi Malaysia berumur 65 tahun ke atas dan seperti ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Malaysia akan dijangka menjadi sebuah negara tua pada tahun 2030 iaitu apabila 15 peratus daripada jumlah penduduk Malaysia berumur 60 tahun ke atas. Bukan sahaja angka warga emas yang semakin meningkat, simpanan KWSP yang semakin kurang dan beban pencen kerajaan semakin tinggi. 

Saya telah bertanyakan soalan jumlah pembayaran pencen penjawat awam dari tahun 2010 hingga tahun 2020 dan unjuran untuk tahun 2030. Perbelanjaan kerajaan melalui pencen ialah RM9.88 bilion pada tahun 2010 dan meningkat 167 peratus ke RM26.38 bilion pada tahun 2020 dan angka ini meningkat kepada 372 peratus iaitu mencecah RM46.6 bilion pada tahun 2030. Empat kali  ganda dari tahun 2010 ke tahun 2030. Oleh itu, saya menyeru supaya kerajaan adakan satu dasar ekonomi komprehensif untuk warga emas dan dasar harus meliputi KWSP, pencen dan lain-lain kemudahan untuk menyokong warga emas. 

Adakah perlindungan sosial untuk gig workers memandangkan kumpulan ini semakin ramai, adakah cadangan perubahan perundangan oleh Kementerian Sumber Manusia untuk memberikan perlindungan sosial kepada gig workers supaya mereka dapat setaraf dengan pekerja sepenuh masa? 

 

Pada 15 September 2021, Bukit Bendera telah diisytiharkan sebagai UNESCO Biosphere Reserve melalui mesyuarat International Coordinating Council of the 33rd Session of the Man and the Biosphere Programme.  Kawasan Biosphere Reserve Bukit Bendera merangkumi 12,481 hektar tanah merangkumi hutan berumur melebih satu juta tahun Bukit Bendera, Penang Botanic Gardens yang telah dibuka sejak tahun 1884 dan juga kawasan pantai dan marine ekosistem di Taman Negara Pulau Pinang yang kaya dengan ribuan species flora dan fauna.  Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Perbadanan Bukit Bendera, Universiti Sains Malaysia dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang atas usaha berterusan sejak tahun 2016 untuk menjayakan usaha penyenaraian tersebut. Tidak lupa juga, saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada Kementerian Tenaga dan Sumber Asli yang turut membantu dan menyokong usaha tersebut. Penyenaraian Bukit Bendera sebagai UNESCO Biosphere Reserve menambahkan keserian Pulau Pinang memandangkan Pulau Pinang mempunyai 2 UNESCO status iaitu George Town sebagai UNESCO Heritage Site yang mewakili warisan kebudayaan dan Bukit Bendera sebagai UNESCO Biosphere Reserve yang mewakili biodiversiti. 

Di bawah RMK12 telah dihuraikan cabaran kehilangan biodiversiti. Meskipun Malaysia dilitupi dengan 55.3% kawasan berhutan, fragmentasi hutan mengurangkan ketersambungan ekologi. Kerajaan Persekutuan telah juga memperkenalkan Dasar Perhutanan Malaysia pada tahun 2021. 

Saya ingin menegaskan supaya tema kemampanan diberikan penekanan dalam RMK12. 

Di Malaysia terdapat 3 tempat diisytiharkan sebagai UNESCO Biosphere Reserve iaitu

1. Tasik Chini di negeri Pahang

2.Crocker Range di Sabah dan

3. Bukit Bendera di Pulau Pinang.

Saya ingin mencadangkan kepada Keraajaan untuk menubuhkan pejabat Pesuruhjaya Biosphere Reserve dan mendrafkan Polisi Kebangsaan Biodiversiti untuk memastikan kelestarian alam sekitar di Malaysia. 

 

Saya ingin membangkitkan isu Tasik Chini di negeri Pahang yang telah diiktiraf sebagai UNESCO Biosphere Reserve pada tahun 2009. Sekretariat UNESCO Paris sudah memberikan tempoh sehingga 2022 untuk penilaian semula status tapak rizab biosfera Tasik Chini. Pengauditan UNESCO akan dilakukan terhadap Tasik Chini dan sekiranya tidak memenuhi syarat maka Tasik Chini akan dilucutkan dalam senarai UNESCO Biosphere Reserve. Sebagai tapak rizab biosfera yang pertama di Malaysia, pengurusan Tasik Chini menjadi kayu pengukur kepada pengurusan semua khazanah alam semula jadi di negara ini.

Apakah usaha Kerajaan untuk memastikan Tasik Chini tidak ditarikbalik status Biosphere Reserve? Apakah usaha Kementerian untuk menghentikan penerokaan perlombongan dan pembalakan di Tasik Chini? 

Barangkali Menteri boleh mencadangkan Tasik Bera di kawasan Parlimen Perdana Menteri  sebagai UNESCO Biosphere Reserve yang baru selepas Bukit Bendera kerana Tasik Bera merupakan tasik semulajadi air tawar terbesar di Semenanjung Malaysia. 

Soalan saya memandangkan tema Mampan RMK12, apakah dana dan program untuk menyokong ketiga-tiga UNESCO Biosphere Reserve iaitu Tasik Chini, Crocker Range dan Bukit Bendera. 

Saya senaraikan tujuh perkara yang perlu dimasukkan dalam RMKe-12 yang tidak disebut langsung dalam dokumen RMKe-12 tentang projek-projek di Pulau Pinang. 

 

(1) Rancangan Tebatan Banjir Lembangan Sungai Pinang yang melalui dua kawasan Parlimen iaitu Parlimen Bukit Bendera dan Parlimen Jelutong. Apakah status terkini RTB ini memandangkan ia telah melalui beberapa RMK dan masih belum dapat dilaksana lagi. 

 

(2) Pembinaan Kereta Kabel di Bukit Bendera yang merangkumi laluan dari Teluk Bahang ke Bukit Bendera sepanjang 7km di bawah Rolling Plan 4, RMK11. 

 

(3)Projek Naiktaraf Hospital-hospital di Pulau Pinang

 

(4) Projek Pengangkutan Awam Transport Master Plan – Lebuhraya, MRT dan Third Link. 

 

(5) Projek Pembesaran Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang. 

 

(6) Projek Pembekalan Air Mentah dari Sungai Perak ke Pulau Pinang (Sungai Perak Raw Water Transfer Project)

(7) Pembinaan Ruma PPR – satu projek di bahagian Pulau, satu lagi projek di Seberang Perai

Di bawah RMK11 terdapat selected high impact project iaitu Rancangan Tebatan Banjir Lembangan Sungai Pinang yang melalui dua buah kawasan Parlimen iaitu Parlimen Bukit Bendera dan Parlimen Jelutong. Apa status terkini RTB ini memandangkan ia telah melalui beberapa RMK. Beberapa RMK sudah berdekad-dekad tetapi masih belum dapat dilaksanakan. 

Saya membaca RMK12 telah menggariskan pelaksanaan 10 Pelan Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu (IRBM) menjelang tahun 2025. Saya ingin mendapat pengesahan bahawa Lembangan Sungai Pinang di Pulau Pinang sama ada tersenarai dalam 10 buah pelan tersebut.

Begitu juga dengan pembinaan kereta kabel Bukit Bendera yang sebelum ini dirancang tetapi ditangguhkan.

Projek-projek naik taraf hospital-hospital di Pulau Pinang. Di bawah RMK11, terdapat beberapa projek naik taraf di Hospital Besar Pulau Pinang dan saya berbesar hati bahawa ia sedang dijalankan tetapi saya ingin mendapat butiran apakah tentang status-status naik taraf hospital-hospital kerajaan di negeri Pulau Pinang. 

 

Projek Pengangkutan Awam- Transport Master Plan, Lebuh Raya MRT dan third-link Pulau Pinang. Projek pembesaran Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang yang telah ditetapkan di bawah RMK11 tetapi ditangguhkan. Minta penjelasan.

Projek pembekalan air mentah dari Sungai Perak ke Pulau Pinang- Sungai Perak Raw Water Transfer Project. Saya dapat baca bahawa ada Agenda Transformasi Sektor Air 2040 dan tahun 2040 terlalu lama. Kita perlu menyegerakan projek pembekalan water transfer project dari Sungai Perak ke Pulau Pinang. 

 

Permintaan untuk PPR. Satu Projek PPR di pulau dan satu lagi di Seberang Perai. Adakah status dan tidak disebut langsung dalam dokumen RMK12. Ketujuh-tujuh isu yang saya bangkitkan tadi, saya minta penjelasan. Janganlah menganaktirikan negeri Pulau Pinang dan tidak menyebut langsung tentang projek-projek tersebut di dalam Rancangan Malaysia Kedua Belas. 

 

Akhir sekali, saya ingin mendapatkan penjelasan lanjut daripada Yang Berhormat Menteri Kewangan. Perbelanjaan Pembangunan untuk RMK12 berkos sejumlah RM400 bilion iaitu tambahan sebanyak 60 peratus dari RMK11. Saya minta Yang Berhormat Menteri menjelaskan bagaimana dana ini akan disediakan? Sama ada cukai-cukai baru akan dikenakan dan butiran-butirannya sama ada hutang-hutang negara akan ditambah? Dokumen ini bukan sahaja tidak dapat melonjakkan Malaysia kepada ekonomi maju tetapi ia kurang daripada segi perancangan untuk membolehkan Malaysia mencapai satu ekonomi maju kepada high income nations. 

Semua ini saya ingin meminta penjelasan dari kerajaan. 

Itu sahaja ucapan saya Tuan Yang di-Pertua. Terima Kasih

 

Senarai Perbahasan Wong Hon Wai di Parlimen

2018 

 1. Perdebatan Titah Yang Dipertuan Agung di Dewan Rakyat (2018) - 24/7/2018 
 2. Rang Undang-Undang Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pemansuhan) (2018) - 8/8/2018 
 3. Rang Undang-Undang Perbekalan (Penguntukan Semula Peruntukan) (2018) - 13/8/2018 
 4. Rang Undang-Undang Antiberita Tidak Benar - 15/8/2018 
 5. Rang Undang-undang Kanak-Kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) (Pindaan) (2018) - 17/10/2018
 6. Perdebatan usul Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesebelas - 22/10/2018 
 7. Rang Undang-undang Perbekalan (2019) - 15/11/2018
 8. Perdebatan Peringkat Jawatankuasa (Jabatan Perdana Menteri) - 22/11/2018
 9. Perdebatan Peringkat Jawatankuasa (Kementerian Kewangan) -26/11/2018
 10. Perdebatan Peringkat Jawatankuasa (Kementerian Luar Negara) - 26/11/2018
 11. Perdebatan Peringkat Jawatankuasa (Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Pengguna) -27/11/2018 
 12. Perdebatan Peringkat Jawatankuasa (Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli) - 28/11/2018 
 13. Perdebatan Peringkat Jawatankuasa (Kementerian Sains, Teknologi dan Perubahan Iklim) -3/12/2018  
 14. Perdebatan Peringkat Jawatankuasa (Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian)- 3/12/2018
 15. Rang Undang-Undang  Pindaan terhadap Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971- 10/12/2018 
 16. Rang Undang-Undang Kewangan 2018 - 10/12/2018. 
2019 
 1. Usul menjunjung kasih kepada Titah Yang Dipertuan Agong (2019) - 14/3/2019 
 2. Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2018) 2019 - 2/4/2019
 3. Rang Undang-Undang Kastam (Pindaan)( 2019 )- 8/4/2019 
 4. Rang Undang-Undang Cukai Perkhidmatan (Pindaan) 2019 - 8/4/2019 
 5. Rang Undang-Undang Levi Pelepasan 2019 - 9/4/2019 
 6. Usul Pengisytiharan Harta (Mandatori) 2019 -1/7/2019 
 7. Rang Undang-Undang Cap Dagangan 2019 -2/7/2019 
 8. Rang Undang-Undang Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia (Pindaan) 2019 -3/7/2019
 9. Rang Undang-Undang Perlindungan Pengguna (Pindaan) 2019-9/7/2019
 10. Rang Undang-Undang Perikanan (Pindaan) (2019) - 9/7/2019 
 11. Rang Undang-undang Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja (Pindaan)(2019)- 15/7/2019
 12. Rang Undang-Undang Penyemakan Undang-undang (Pindaan)(2019)-18/7/2019
 13. Rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Aduan Salah Laku Polis 2019 - 7/10/2019
 14. Rang Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar (Pemansuhan) 2019 - 8/10/2019 
 15. Rang Undang-Undang Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional 2019 -10/10/2019 
 16.  Rang Undang-Undang  Perbekalan 2020 - 16/10/2019 
 17.  peringkat Jawatankuasa (Jabatan Perdana Menteri) RUU Perbekalan 2020 - 5/11/2019
 18.   Peringkat Jawatankuasa Kementerin Luar Negeri bagi RUU Perbekalan 2020 - 7/11/2019 
 19.  Kertas Putih Pertahanan (Defence White Paper) 2019 - 2/12/2019 
 20. Rang Undang-Undang Kewangan 2019 - 2/12/2019 
 21. Rang Undang-Undang Mata Wang 2019 -3/12/2019 
 22. Rang Undang-Undang Hak Cipta (Pindaan) 2019 -3/12/2019 
 23. Rang Undang-Undang Francais (Pindaan) 2019 -3/12/2019 
 24. Rang Undang Undang KWSP (Pindaan) 2019 -4/12/2019 
 25. SUHAKAM  Annual Report- 5/12/2019 
2020
 1. Usul menjunjung kasih kepada Titah Yang Dipertuan Agong (2020) - 22/07/2020
 2. Rang Undang-undang Majlis Keselamatan Negara (Pindaan) 2020 pada 24/8/2020
 3. Rang Undang-Undang Langkah-Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-19) 2020 pada 25/8/2020
 4. Rang Undang-Undang untuk meminda Akta Insolvens 1967 pada 25/8/2020
 5. Rang Undang-undang Pengangkutan Jalan Raya (Pindaan) 2020 pada 26/8/2020
 6. Rang Undang-undang Mahkamah Kehakiman (Pindaan) 2020 pada 26/8/2020
 7. Peringkat Jawatankuasa Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi RUU Perbekalan 2021 - 2/12/2020 
 8. Rang Undang-Undang untuk meminda Akta Eksais 1976 - 16/12/2020
 9. Rang Undang-undang untuk meminda Akta Cukai Jualan 2018 -  17/12/2020
 10. Rang Undang-undang untuk meminda Akta Cukai Pelancongan 2017 - 17/12/2020
2021
    1.   Rancangan Malaysia Ke-12  -  29/9/2021
    2.   Rang Undang-Undang Pindaa Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 1988 - 11/10/2021
3. Rang Undang-undang Pindaan AKta Levi Keuntungan Luar Biasa 1998 - 12/10/2021


Friday, March 19, 2021

政治理念v 点数人头

 政治理念点数人头


黄汉伟(升旗山国会议员)


三月是时晴时雨的月份。有时大熱天乾燥,有时倾盆大雨。这也是马来西亚政治及社会的写照。比起以往的悠闲自在,现在的时间彷佛是以百及千倍速的速度前进。一个不留神,就会被排山倒海的事件淹没。


我在国会有特别的感受。夜奔敵營的鍾少云及孫伟瑄于兩年前的国会是坐在同个区的執政党后座议员。帶職叛变是天地不容,他们还能自圆其说,大言不惭,实在令人作呕。


另一国会议员山塔拉副部长在新冠MCO期间请假到了纽西兰超过兩个月,徹底把选民忘了。慕尤丁作为首相对于正副部长都无法树立纪律,原因是这是一个危如累卵的政权。


没有堅守政治理念的领袖尤如稻草般,隨风左右摇摆。他们如冰淇淋般在猛烈的阳光暴晒下溶解。


他们可能没读过陶淵明不为五斗米折腰的故事或是杜甫在成都所写的《茅屋为秋风所破歌》或是苏轼仕途失意时所写下留名青史的佳作。


在这样一个利欲熏心的政壇,能够保持信念(Keep the faith) 是異常珍贵的。


3月18日是民主行动党創党55周年。民主行动党最珍贵的價值是马来西亚人的马来西亚,捍卫民主法制,维护多元文化,维护母语教育,公正公平公开的經济政策。


雖然在喜来登行动后失去联邦政权,但行动党国会议员们依然威武不能屈。有些年轻的议员会觉得失望。其实你回看历史,行动党是从不断跌撞下成长成为国会最大党。只是我们在政治上的联盟因缘不足而暂时面对挫折。


从当年兩綫制的Gagasan Rakyat., Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat 到今天Pakatan Harapan 及Pakatan Harapan ++, 这是一部屡败屡战的政党成长史。


未来马来西亚政治走向与人口结构息息相关。2019年新生婴儿出生率,华裔新生儿只佔11.88巴仙,巫裔78.8巴仙,印裔4.2巴仙,其他5.1巴仙。这代表着未来社会人口的结構。政治是数人头的遊戏,还需要更多对未来的思考。无论人口结构演变,行动党需要继续维护其马来西亚人的马来西亚的政治核心理念。


—————


Thursday, February 04, 2021

緊急狀态下的州议会

 緊急狀态下的州议会

黄汉伟 (升旗山国会议员)


我在上兩期的專栏写了《群雄逐鹿的马来西亚》分析了联邦政治,这一期我就谈槟州议会。

2021年緊急法令(必要权力)下第13条文列明州议席选举不可举行,第15条文下州议会不可解散,亦不可开会。不过各州行政议会可继续开会,州政府权力依然可執行。

这意味着原本须在2021年4月召开的槟州议会将押后至緊急法令彼撤消。我在2020年10月7日的專栏分析了有关槟州宪法第14A条文反跳槽条文及欲革除4名倾国盟州议员的动议。槟州政府在10月8日宣布因疫情为由,暂缓有关议案而將带到2021年的州议会。

看来这4场補选不会举行了。原因是根据联邦宪法,懸空的议席如在该屆议会开始的三年后,那么无需補选。槟州议会这屆会期是从2018年8月2日开始算出,三年的日期即2021年8月2日。緊急法令是到2021年8月1日

如槟州政府欲向4人开刀,那么可继续在緊急法令撤消后的议会里,提呈议案革除而无需担忧補选及选举可勝性的盘算。

当然除非緊急狀態提早结束,那么就会出现不同的狀况。

2021年緊急狀態已订了8月1日为解除日。慕尤丁说如果疫情提早受控,可提早解除緊急狀態。他也留了伏笔即如果疫情还在,亦可能延长緊急狀態。

联邦宪法第150(7)条文,在緊急狀态颁佈的任何条例,將可在緊急状态解除后的6个月内可被強制執行。如果这一条文被引用的话,緊急狀态在8月1日被解除后,6个月后即2022年2月才可能是议会重开之日。

这意味着重开议会之日不一定是今年8月,尚会有变数。

当然律师们在研究着有关法律,已经入禀法庭挑战首相向元首建议緊急法令颁佈的事项。律师们会参考2019年9月英国最高法院11司会審的 R (Miller) 一案。英国最高法院在该案裁定英国首相约翰遜要求英女王同意议会休会(proroguing) 的建议是可被司法挑战。在该案中,法庭裁决英相向英女王的建议是不合法。

马来西亚法律师承英国法律体系的英联邦法制。不过英囯没有如马来西亚般有一部联邦宪法。马来西亚法庭须根据联邦宪法的条文及精神,现有的论据,联邦法院之前的案例来裁决而英囯法律可作为参考。

国州议员们在议会停擺时除了处理民生,选区事务,福利工作等之外,应该好好利用空下来的时间广泛阅读研究州内课题包括疫情的冲击及政策变通,50年供水规画,垃圾场处理,大型交通规画建设,经济发展模式,环保,家庭及两性平等大议题。政府要员须提出新的想法,让人耳目一新。

————————


Wednesday, January 27, 2021

官委女议员

 官委女议员

黄汉伟(升旗山国会议员)


槟州政府公布了一个令人高度关注的议题即女性增补议席。上星期六,我受邀参与

缐上谘询会议。我在有限的问答时间,抛出了一些问题及看法。我对官委女议員的建

议有所保留。有关建议者必须以更多理由来说服我。官委女议员的建议是权宜之计,

並不是完美解决方案。

有关议题还在初期階段,还未见到草擬的法律条文。


联邦宪法允许由各州苏丹或元首委任官委议員。不过只有3个州宪法有州议员委任制

即沙巴(6位),彭亨(5位)及丁加奴(4位)。沙巴州在立法时没有定下官委议员的

条件,全权由州首长建议,由元首委任。丁加奴州宪法提到如议会里没有女议员或

非穆斯林议员,那么可做有关委任。彭亨州的委任是通过州议会议案。槟州欲推出

不分区官委女议员的明文规定在立法有一定的難度。


1)联邦宪法的相容性

《联邦宪法》第 8(2)条于2001年修正案中,其中规定禁止基于性别的歧视。如果法律條文

改成官委若干位女议员,可被錯读为对待男性不平等的地位而引起違宪的司法挑战。为了

贯徹性别平等精神,中立的字眼性别(Gender) 应被採用。


2)与槟州宪法其他条文的相容性

委任州议员制须考慮到委任权,中止職位的权限,官委议员反跳槽条文,是否可辭位參

与州议席補选,任期期限,是否须附屬政党等相关条文。


在沙巴州,当官委议员加入反对党向首长逼宫时,不僅首长没有权力开除有关官委议员,

连州元首也没有权力开除倒戈相向的官委议员。这是当年制定法律者意想不到的局面。


新加坡的官委议员是通过一个由议长领导的国会遴选小组向总统推荐人选,而有关议员可

来自非政党人士。


3 日落条款(Sunset clause) 有关条文的失效日期

如果通过大选,没有女议员被选,有关建议方案是委任18位官委女议员。2018年选举成

绩有6位民选女议员,有关建议是委任9位官委女议员。这已经远远超越了沙巴,彭亨及

丁加奴官委议员的法定人数。


这个数字的算法並不是40个州议席的30巴仙即12位而是第一个例子18/58及第二个例

15/49的整个议会由民选加上官委的30巴仙。


我必须提醒决策單位下一次选区檢讨是2025年或之后。如果再增加州选区,官委女议

员的上限人数将会上升。


没有民意基础的官委女议员是否可表决政府信任动议,可否參与否决财政预算案,可否

任行政议员等皆须嚴正考虑及看待。


任何扶弱政策,都须设下期限,而不可能生效数十年及百年。日落条款就是法令失效日

期。


4)可增加妇女与家庭议题辩论时段

我認为在现有民选机制下,应该增加州议会辩论女性议题的时段。捍卫女性及家庭权益

者时常引用的一个说法是州议会花了很多时段谈选区问题,发展,经济,交通等大课题,

而忽略了家庭,兩性平等,儿童等重大课题。所以有个说法即增加委任至30巴仙女性州

议员,那么这些家庭议题会被关注。


其实,只要槟州政府在每个州议会期有个家庭及兩性议题的议案,那么朝野的40位男

女议员即可有很多时段辩论有关课题。槟州政府亦可学习中国于2019年发布的

《平等,发展,共享:新中国70年妇女事业的发展与进步》白皮书。有关白皮书公

佈了妇女在各领域的成就,在乡、市、省、政府企业及人大的妇女比例。这一屆即

13屆中国人大代表里,妇女比例是24.9巴仙。这是中国第4部妇女权益白皮书,

其他三份分别于1994年,2005年,2015年发布。


其实槟州妇女发展机構每年可发佈更扎实的年度报告,提呈到州议会,由相关行政

议员在州议会以议案方式提呈,並可天南地北让议员们充份的辩论兩性平等及家庭问题。


我在国会里就充份掌握了这样的时段辩论《国防白皮书》的国防议题及

《人权委员会年度报告》里的儿童权益课题。槟州议会过去不曾善用这种白皮书,年度

报告,特别议案的方式来突出兩性平等及家庭议题,什至也没有任何相关妇女家庭法案

出台。


新加坡的民选女议员人数从80年代的破零到2020年大选的30巴仙是可学习的方式。

只要各政党铁了心,花时间培养女性接班人,30巴仙的比例是随着时间自然增长而

水到渠成。看看新加坡竞选單选区双语能力強的孫雪玲及空军准将颜晓芳,

实力绝对比男议员強。


立法议员常在法案辩论时问的一个问题是财务影响。这个官委议员建议的每年预算

是多少錢?


民选议员制是民主的大潮流。就算妇权先鋒的美国及英国都是民选议员制而能选出

優秀女议员。官委制如英国上议院House of Lords 是历史的產物。

—————————————————

Friday, January 22, 2021

群雄逐鹿的马来西亚

 逐鹿的马来西亚

黄汉伟(升旗山国会议员)


囯会下议院在20201217日结束长达7星期29天的会期。四个星期后,政府颁佈了緊急狀態令,国会暂时失去了功能,


回首这29天的会期,这是天天战战兢兢的会议,国会投票前的兩分鐘响呤声总令人肾上腺素飙升。这次会议是国会61年历史里最多次的记名投票,总共记名投票了11次。最接近的票数是111108票,国盟险过剃头在三读通过了2021年财政预算案。


巫统礙于公务员及其代表的票倉压力,选择支持预算案。一旦预算案压力解除,巫统逐向慕尤丁政权逼宫。本来箭在弦上,伺机待发的巫统群雄以連环彈炮打司令台,但慕尤丁以緊急狀態令来击沉巫统来勢汹汹的攻击。


国会会议最后一天,记者要求我以一句话总结2020年。我说是群雄逐鹿”。这句话出自司马迁在《史记》里所提的秦失其鹿,天下共逐之。意即奏朝失去了他的统治地位,天下的各方势力都爭夺最高统治地位。最后鹿死谁手都无法说得凖。


当希盟及其盟友在囯会发动的记名投票无法动摇国盟政权时,只有国盟内部自己的裂痕才会终结国盟。


一年前即202029日我受邀到八打灵中马锺灵校友会发表政治專题讲座,题目是捕捉当代脉动:马来西亚的变化。我在讲座会上提到了国阵这个政权结构已经被打破,旧领导秩序已经失序。旧常態将被取代,新秩序将要建立起来。我提醒听众们打破旧秩序后,结局不会是童话故事里所写道的王子与公主从此过着快乐的生活。” 讲座会三个星期后,发生了喜来登行动,联邦政权易手。


秩序论是一个重要的学说。我多年前在北京王府井新华书局買了美国前国务卿基辛格的两本大作《世界秩序》及《论中国》,仔细阅读后觉得要了解509后的新马来西亚须参照辛亥革命后的中国。这不会是一个和平有秩序的过渡,而可能需要十年什至一个世代的建立新秩序。旧有封建保守勢力会反扑及阻挡新秩序的建立。


慕尤丁以緊急狀態令把反对勢力压下来。马来西亚最后一次实施全联邦的緊急状态是1969513之后至197125日长达21个月。那段期间,民主停擺,政府也无需提呈预算案,而直接由掌权的国家行动理事会决定政府预算及花费。那时,首相东姑阿都拉曼已大权旁落,全权由国家行动理事会主席敦拉蕯负责管理国家。东姑在1970922日,緊急状态还未解除前黯然下台。


我唸法律时,緊急狀態是宪法科重要的章节。想不到当年作为法律学生在书上唸的,有天会重复在现实世界里发生而我还是国会议员。对照2021年的緊急状态及52年前的緊急狀态是有差别。当年的理由是保安理由,现在却是疫情。1969年发布的多个Emergency Ordinances 还有一条是授权警察可逮捕人60天及由部长所签署的令下可延扣至两年。这条並没有出现在2021年緊急法令。


1969年的内阁及州行政议会权力被国家行动理事会所取代,冻结国会,州议会及各级选举。2021年緊急狀態令下,内阁及州行政议会照操作,而国州议会及选举不能进行。


2021年緊急狀態已订了81日为解除日。慕尤丁说如果疫情提早受控,可提早解除緊急狀態。他也留了伏笔即如果疫情还在,亦可能延长緊急狀態。


年长者会记得上一回的緊急狀態改变了马来西亚的民主进程。政治经济重组,收编反对党,推出新经济政策,废除市议会选举,修改教育政策,言论空间收缩,内安法令用来对付政敵等。


2021年緊急狀態令与疫情掛鈎。实情是未来一到兩年,我们还须天天穿口罩。流行病学家估计需要80巴仙人口接种疫苗才能达到群体免疫。这需要超过18个月的时间。打了疫苗能夠保护个人,但病毒还是有可能通过打了疫苗的人再傳播给第三者。


新冠肺炎大流行将永远改变世界秩序,经济秩序及马来西亚政治。在未来一到兩年,我们得与疫情一起生活。当其他国家民主制度操作如常时,对比下我们蒼白失色。


———————