Friday, August 19, 2022

Senarai Perbahasan Wong Hon Wai di Parlimen

2018 

 1. Perdebatan Titah Yang Dipertuan Agung di Dewan Rakyat (2018) - 24/7/2018 
 2. Rang Undang-Undang Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pemansuhan) (2018) - 8/8/2018 
 3. Rang Undang-Undang Perbekalan (Penguntukan Semula Peruntukan) (2018) - 13/8/2018 
 4. Rang Undang-Undang Antiberita Tidak Benar - 15/8/2018 
 5. Rang Undang-undang Kanak-Kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) (Pindaan) (2018) - 17/10/2018
 6. Perdebatan usul Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesebelas - 22/10/2018 
 7. Rang Undang-undang Perbekalan (2019) - 15/11/2018
 8. Perdebatan Peringkat Jawatankuasa (Jabatan Perdana Menteri) - 22/11/2018
 9. Perdebatan Peringkat Jawatankuasa (Kementerian Kewangan) -26/11/2018
 10. Perdebatan Peringkat Jawatankuasa (Kementerian Luar Negara) - 26/11/2018
 11. Perdebatan Peringkat Jawatankuasa (Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Pengguna) -27/11/2018 
 12. Perdebatan Peringkat Jawatankuasa (Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli) - 28/11/2018 
 13. Perdebatan Peringkat Jawatankuasa (Kementerian Sains, Teknologi dan Perubahan Iklim) -3/12/2018  
 14. Perdebatan Peringkat Jawatankuasa (Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian)- 3/12/2018
 15. Rang Undang-Undang  Pindaan terhadap Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971- 10/12/2018 
 16. Rang Undang-Undang Kewangan 2018 - 10/12/2018. 
2019 
 1. Usul menjunjung kasih kepada Titah Yang Dipertuan Agong (2019) - 14/3/2019 
 2. Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2018) 2019 - 2/4/2019
 3. Rang Undang-Undang Kastam (Pindaan)( 2019 )- 8/4/2019 
 4. Rang Undang-Undang Cukai Perkhidmatan (Pindaan) 2019 - 8/4/2019 
 5. Rang Undang-Undang Levi Pelepasan 2019 - 9/4/2019 
 6. Usul Pengisytiharan Harta (Mandatori) 2019 -1/7/2019 
 7. Rang Undang-Undang Cap Dagangan 2019 -2/7/2019 
 8. Rang Undang-Undang Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia (Pindaan) 2019 -3/7/2019
 9. Rang Undang-Undang Perlindungan Pengguna (Pindaan) 2019-9/7/2019
 10. Rang Undang-Undang Perikanan (Pindaan) (2019) - 9/7/2019 
 11. Rang Undang-undang Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja (Pindaan)(2019)- 15/7/2019
 12. Rang Undang-Undang Penyemakan Undang-undang (Pindaan)(2019)-18/7/2019
 13. Rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Aduan Salah Laku Polis 2019 - 7/10/2019
 14. Rang Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar (Pemansuhan) 2019 - 8/10/2019 
 15. Rang Undang-Undang Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional 2019 -10/10/2019 
 16.  Rang Undang-Undang  Perbekalan 2020 - 16/10/2019 
 17.  Peringkat Jawatankuasa (Jabatan Perdana Menteri) RUU Perbekalan 2020 - 5/11/2019
 18.   Peringkat Jawatankuasa Kementerin Luar Negeri bagi RUU Perbekalan 2020 - 7/11/2019 
 19.  Kertas Putih Pertahanan (Defence White Paper) 2019 - 2/12/2019 
 20. Rang Undang-Undang Kewangan 2019 - 2/12/2019 
 21. Rang Undang-Undang Mata Wang 2019 -3/12/2019 
 22. Rang Undang-Undang Hak Cipta (Pindaan) 2019 -3/12/2019 
 23. Rang Undang-Undang Francais (Pindaan) 2019 -3/12/2019 
 24. Rang Undang Undang KWSP (Pindaan) 2019 -4/12/2019 
 25. SUHAKAM  Annual Report- 5/12/2019 
2020
 1. Usul menjunjung kasih kepada Titah Yang Dipertuan Agong (2020) - 22/07/2020
 2. Rang Undang-undang Majlis Keselamatan Negara (Pindaan) 2020 pada 24/8/2020
 3. Rang Undang-Undang Langkah-Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-19) 2020 pada 25/8/2020
 4. Rang Undang-Undang Insolvensi (Pindaan) 2020 pada 25/8/2020
 5. Rang Undang-undang Pengangkutan Jalan Raya (Pindaan) 2020 pada 26/8/2020
 6. Rang Undang-undang Mahkamah Kehakiman (Pindaan) 2020 pada 26/8/2020
 7. Peringkat Jawatankuasa Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi RUU Perbekalan 2021 - 2/12/2020 
 8. Rang Undang-Undang Eksais (Pindaan) 2020 - 16/12/2020
 9. Rang Undang-undang Cukai Jualan (Pindaan) 2020 -  17/12/2020
 10. Rang Undang-undang Cukai Pelancongan (Pindaan) 2020 - 17/12/2020
2021
    1.   Rancangan Malaysia Ke-12  -  29/9/2021
    2.   Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Amanah Negara (Pindaan) 2021 - 11/10/2021
3. Rang Undang-undang Levi Keuntungan Luar Biasa (Pindaan) 2021 - 12/10/2021
4. Usul Mengungkai Tujuh Ordinan Darurat - 25-10-2021
5. Rang Undang-undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Pindaan) 2021 - 26/10/2021
6. Rang Undang-undang Perihal Dagangan (Pindaan) 2021 - 28/10/2021
7. Rang Undang-undang Lembaga Angkasa Malaysia 2020 - 28/10/2021
    8. Rang Undang-undang Perbekalan 2022 - 3-11-2021
9. Peringkat Jawatankuasa Kementerian Luar Negeri bagi RUU Perbekalan 2022  - 23-11-2021
    10.    Peringkat Jawatankuasa Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi RUU Perbekalan 2022 - 24-11-2021
    11.   Peringkat Jawatankuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal-Ehwal Pengguna bagi RUU Perbekalan 2022 - 25-11-2021
    12.   Peringkat Jawatankuasa Kementerian Sumber Manusia bagi RUU Perbekalan 2022 -30-11-2021
    13.  Peringkat Jawatankuasa Kementerian Pengangkutan bagi RUU Perbekalan 2022 1-12-2021
    14.  Peringkat Jawatankuasa Kementerian Perdagangan 7-12-2021 Antarabangsa dan Industri
    15.  Peringkat Jawatankuasa Kementerian Pertahanan 9-12-2021
    16.  Peringkat Jawatankuasa Kementerian Pengajian Tinggi  13-12-2021
    17.  Rang Undang-undang Kewangan 2021  - 14-12-2021
    18.  Rang Undang-undang Paten (Pindaan) 2021 -  15-12-2021  
    19.  Rang Undang-undang Hakcipta (Pindaan) 2021 - 15-12-2021
    20.  Rang Undang-undang Langkah-Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-19) 2021 - 16-12-2021

2022
1.Usul Terima Kasih kepada Titah Diraja  - 3-3-2022
2. Rang Undang-undang Pindaan Akta Kerja 1955 - 21-3-2022
3. Rang Undang-undang Pindaan Akta Kawalan Bekalan 1961 - 21-3-2022
4. Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2021) 2022  - 22-3-2022
5. Rang undang-undang Perlembagaan (Pindaan) (No.3) 2022 - 11-4-2022
6. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah 1954 - 18-7-2022
7. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Perhutanan Negara 1984 - 18-7-2022
8. Rang Undang-undang Agensi Kawalan Sempadan Malaysia (Pembubaran) - 18-7-2022
9. Rang Undang-undang Pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 - 21-7-2022
10. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 - 25-7-2022
11. Rang Undang-undang Suruhanjaya Bebas Tatakelakuan Polis 2020 (IPCC) - 26-7-2022
12. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Tabung Angkatan Tentera 1973 - 1-8-2022
13. Rang Undang-Undang PIndaan Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965 (FAMA) - 1-8-2022
14. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Kastam 1967 - 3-8-2022
15. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Cukai Jualan 2018 - 4-8-2022Thursday, August 04, 2022

Perbahasan Rang Undang-Undang Pindaan Akta Cukai Jualan 2018

Perbahasan Rang Undang-Undang Pindaan Akta Cukai Jualan 2018 oleh Ahli Parlimen Bukit Bendera YB Wong Hon Wai pada 04.08.2022.

Video here https://fb.watch/e-a0cx2bmj/

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya
turut ingin menyertai perbahasan pindaan terhadap Akta Cukai Jualan 2018. Sebelum ini, barang bernilai rendah iaitu kurang daripada RM500 telah dikecualikan daripada cukai jualan di bawah Item 24, Jadual ‘A’, Sales Tax (Persons Exempted from Payment of Tax) Order 2018. Akan tetapi sekarang, Kementerian Kewangan ingin mengembangkan skop cukai jualan ini. Maksudnya,lebih kurang ialah cukai yang baharu kepada barang bernilai rendah, satu lagi cukai yang baharu untuk barang bernilai rendah.
Masyarakat di luar tertanya-tanya, Perdana Menteri boleh membeli designer shirt Burberry bernilai beribu-ribu, dikenakan cukai jualan 10 peratus. Kenapa orang kurang berada nak beli satu shirt RM30 melalui online platform disamakan, kena bayar cukai kadar 10 peratus? Adakah ini level playing field seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Tebrau?
Ini kerana orang kurang berada mana boleh beli beribu-ribu ringgit. Hanya beli barang bernilai rendah sahaja. Saya bertanya-tanya kenapa satu cukai baharu barang bernilai rendah ini diperkenalkan dan sila beritahu kita tarikh kuat kuasa, kadarnya dan juga berapa nilai barang bernilai rendah.
Adakah ia RM500 atau bagaimana? Ini kerana penjual-penjual online, penjual ecommerce online ini mereka perlu membuat pendaftaran. Kutip kalau dilaksanakan low value goods ini, mereka perlu membuat pendaftaran dengan MOF. Sekiranya mereka tidak memenuhi threshold untuk pendaftaran kerana sale-nya tidak begitu banyak, apa terjadi? Bagaimanakah mereka kutip sales tax?
Kalau barang dikembalikan, consumer kurang bersesuaian, mereka kembalikan barang, bagaimana cukai jualan itu dikembalikan? Ini expansion of sales tax ini bukan sahaja consumer atau pengguna menempah melalui online. Kalau import dari luar negara, bagaimana Akta Cukai Jualan dikuatkuasakan secara extra territorial? Ini kerana apabila penjual di luar negara tidak memenuhi atau mematuhi rang undang-undang ini dan ada klausa-klausa punitif yang dikenakan, bagaimanakah Akta Cukai Jualan dikenakan penguatkuasaan itu kepada seorang penjual sama ada yang berdaftar atau tidak berdaftar di luar wilayah Malaysia?
Bagaimana kalau mereka tidak membayar, apakah cara penguatkuasaannya? Ini kerana ada extra territorial element? Bagaimana pula pembelian online ini kalau ia diimport melalui airport, melalui kapal terbang ataupun sea port ataupun melalui darat, apakah bezanya implikasi ketiga-tiga mode transportation ini? Ini kerana kita juga kutip custom duti dan sebagainya.
Bagaimanakah caranya untuk membezakan ketiga-tiga itu? Bagaimana pula dengan ada produk-produk yang dikenakan eksais duti antara mungkin rokok, arak atau tobacco products? Bagaimanakah pula cukai baharu yang diperkenalkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional barang bernilai rendah ini? Satu cukai yang baharu ke atas barang-barang bernilai rendah ini, bagaimana ia what is the tax burden? Apakah beban cukai sama ada beban cukainya bukan ke atas pengilang ataupun ecommerce operator tetapi ke atas pengguna rakyat Malaysia yang hanya mampu untuk membeli barang bernilai rendah dan bukan barang bernilai tinggi?
Apakah jangkaan pendapatan yang dijangkakan oleh MOF tentang kutipan cukai baharu barang bernilai rendah ini? Ini kerana kita hendak tahu apakah jangkaan income? Sales tax on Taxable goods sebelum ini berdasarkan 10 digit HS Code? Kalau sekarang Yang Berhormat Menteri boleh menentukan barang dan kelas barangan untuk barang bernilai rendah, bagaimana pengelasan tersebut? Dahulu berdasarkan, sebelum ini 10 digit HS Code, sekarang bagaimana?
Oleh itu saya meminta jawapan kepada setiap persoalan yang saya timbulkan tadi. Ini kerana ada implikasi kepada pengguna-pengguna dan perniagaan-perniagaan yang terlibat. Saya meminta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.

Wednesday, August 03, 2022

Perbahasan Rang Undang-Undang Pindaan Akta Kastam 1967

 Perbahasan Rang Undang-Undang Pindaan Akta Kastam 1967 oleh Ahli Parlimen Bukit Bendera YB Wong Hon Wai pada 03.08.2022.

Video here: https://fb.watch/e-agIregF4/

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.
Saya turut ingin menyertai perbahasan berkenaan dengan pindaan Akta Kastam 1967.
Saya ingin merujuk kepada seksyen 145C- “Power to extend period” dan juga 145 dan “Power to modified terms and condition.” Saya dapati dua seksyen baharu ini dengan perkataan “extension of period” dan juga “terms and condition” telah muncul dalam sembilan undang-undang yang telah disenaraikan dalam Order Paper kita.
Bukan sahaja atas Akta Kastam, pindaan Akta Eksais 1976, pindaan Akta Zon Bebas 1990, pindaan Akta Cukai Pelancongan 2017, pindaan Akta Levi Pelepasan 2019, pindaan Akta Levi Kenderaan Borang Barang 1983, pindaan Akta Levi Keuntungan Luar Biasa 1988, pindaan Akta Cukai Perkhidmatan 2018 dan pindaan Akta Cukai Jualan 2018.
Saya tidak mahu ulang sembilan kali tetapi saya hanya ucap di sini. Saya ingin mendapatkan penjelasan, apa maksud “kecemasan awam” yang telah disenaraikan dalam sembilan rang undang-undang ini, sama ada banjir kilat- malam semalam di Johor Bahru menyebabkan 500 buah kereta terbabas di Johor Bahru ataupun kelmarin juga Yang Berhormat Baling mengesahkan bahawa banjir lagi di Baling.
Ada dia terjumlah kepada kecemasan awam yang disebutkan “public emergency”? Saya hairan juga apabila beberapa bulan yang lalu, kita telah mengungkai tujuh Ordinan Darurat. Kalau masih ingat kita ungkai- tujuh Ordinan Darurat. Kita tinggal lagi Ordinan Darurat untuk Grik dan juga Bugaya, belum diungkai. Sama ada masih di Bugaya dan Grik masih ada public emergency lagi.
On paper dalam undang-undang masih lagi kerana masih belum diungkai. Hairan juga Pilihanraya Kecil Bugaya tidak diadakan sekian lama. Walaupun kita tahu COVID-19 sudah masuk endemik, tetapi tidak diungkaikan lagi. Terjumlahkah kepada public emergency yang kita sebut dalam kesembilan- dalam rang undang- undang ini?
Sama ada pembayar cukai di kawasan-kawasan Grik dan Bugaya tidak perlu membayar cukai yang sembilan undang-undang ini, cukai dan levi kerana ia terjumlah kepada public emergency.
Tuan Yang di-Pertua, dan juga “public health crisis”- “krisis kesihatan awam” tidak ditakrifkan secara jitu dalam sembilan rang undang-undang ini. Apa maksud “public health crisis”? Maksud “public health crisis” mengikut standard Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) maksudnya- Monkeypox sekarang- cacar monyet telah diisytiharkan oleh WHO sebagai krisis kesihatan, maka ia akan terpakai juga untuk Malaysia. Oleh itu pendrafan rang undang-undang kesembilan ini, menggunakan secara subjektif memberikan kuasa subjektif kepada Menteri.
Sepatutnya takrif “public emergency” dan “public health crisis” ini perlu dibawa ke Parlimen. Parlimen yang membuat keputusan sama ada- ada berlaku “public emergency”, atau sama ada berlaku “public health crisis”.
Sekarang pula Eksekutif datang ke Parlimen, meminta supaya Yang Berhormat Menteri boleh membuat keputusan untuk kedua-dua ini.
Saya mendapati bahawa waktu dahulu, Akta Langkah-langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19) 2020 [Akta 829]. Akta yang besar yang membuat pindaan banyak akta rang undang-undang sebagainya, recognized COVID-19 sebagai public health crisis. Itu perlu dibuat sedemikian, kalau tidak perkara-perkara kecil, kawasan-kawasan kecil diisytiharkan public emergency.
Saya juga meragui keperluan takrif tersebut kerana dia tidak perlu datang ke Parlimen, tidak perlu pewartaan. Sama ada pewartaan diperlukan dalam akta, saya tidak nampak keperluan itu. Sama ada keperluan untuk table letak atas meja Parlimen, diwartakan, kemudian di atas meja Ahli Parlimen untuk memaklumkan kepada Parlimen bahawa terdapat pengisytiharan public health emergency, public health crisis.
Saya menggulung Tuan Yang di-Pertua dan juga seksyen 145D kuasa Menteri, “...on the advice of the Director General time to time modify the terms and condition...” Maksud dia kuasa Ahli Yang Berhormat Menteri boleh juga untuk modify terms and condition untuk mana-mana perkara tentang akta ini, terms and condition. Itu satu seksyen yang luas skop dia. Yang Berhormat Menteri boleh menggunakan kuasa tersebut untuk tanpa datang ke Parlimen, untuk tukar peraturan dan sebaginya.
Untuk pihak yang aggrieved party, pihak yang membayar cukai yang aggrieved party, apakah remedy untuk mereka? Ini kerana hanya ada kuasa Yang Berhormat Menteri untuk varies ataupun modify terms and condition tetapi tiada kuasa rayuan pembayar cukai tanpa dinyatakan kuasa sama ada kalau kita mesti tahu bahawa dia ada- pembayar cukai boleh membuat semakan kehakiman- judicial review ataupun rayuan, tetapi kosnya akan tinggi dan perlu pergi ke mahkamah.
Tidak ada ditulis mechanism rayuan terhadap keputusan Yang Berhormat Menteri yang begitu luas kuasanya. Ini bukan sahaja terpakai untuk Akta Kastam 1967 tetapi untuk sembilan rang undang-undang yang kita akan bahas bermula saat ini sampai ke petang, sampai pagi besok, semua mempunyai kedua-dua klausa yang saya bangkitkan tadi.
Saya cadangkan supaya sekiranya ada public emergency dan public health crisis, sepatutnya langkah-langkah sementara yang kita telah luluskan, formatnya, semangatnya atau intentionnya perlu dilaksanakan supaya Parlimen diberi kuasa untuk menentukan apa maksud public emergency. Parlimen diberi kuasa untuk menentukan apa maksud public health crisis dan bukan atas seorang Menteri. Itulah hujah saya. Sekian, terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua kerana memberikan extension of time kepada saya. Terima kasih.

Monday, August 01, 2022

Perbahasan Pindaan Rang Undang-Undang Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965

Perbahasan Pindaan Rang Undang-Undang Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965 (FAMA) oleh Ahli Parlimen Bukit Bendera YB Wong Hon Wai pada 01.08.2022.

Video here: https://fb.watch/e-aLV133fp/

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya turut juga ingin menyertai perbahasan pindaan terhadap Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965 iaitu dengan singkatannya, FAMA. Dengan pindaan Jadual Ketiga yang baharu memasukkan enam jenis ternakan dalam ruang lingkup FAMA.
Sebelum ini, FAMA tidak menyertai dalam pemasaran untuk ternakan- ternakan dan saya dapati bahawa mukadimah ataupun preamble untuk Akta FAMA ini, bukan sahaja importing and exporting of every agricultural produce, dengan izin Tuan Yang di- Pertua. Bukan sahaja import, eksport dan juga provide credit facilities of such marketing. Memberikan fasiliti kredit kepada petani-petani.
Kalau dibaca dengan preamble sebenarnya marketing arm untuk kementerian dan saya ingin bertanyakan positioning terbaru berkenaan dengan FAMA dalam industri ternakan. Ini kerana kita tahu juga industri ternakan pihak swasta juga memainkan peranan yang penting dan apakah positioning satu agensi kerajaan memasuki industri ternakan dengan pemasarannya.
Bagaimanakah positioning dalam erti kata yang baharu kerana ada persaingan juga dengan pihak swasta?
Kita dapati bahawa dasar-dasar kerajaan berkenaan dengan sekuriti makanan perlu ada affordability, perlu ada availability dan juga perlu ada accessibility, ketiga-tiga ini.
Akan tetapi, saya memerhatikan dasar kerajaan yang dijalankan dalam setahun ini apabila terdapat krisis sekuriti makanan, bahan makanan naik melambung dan juga bahan makanan tertentu menjadi kurang, kita melaksanakan polisi dasar perlindungan makanan atau food protectionism, kita mengadakan dasar subsidi. Kita target self-sufficiency level (SSL) tetapi dasar food protectionism kita bertentangan dengan open trade. Kita terlalu memberikan tumpuan kita kepada industri beras dengan bajet pertanian mementingkan ke atas beras dan aktiviti berkaitan dengan beras.
Dengan erti kata yang baru, dengan food security yang baru, kita perlu diversify supaya bukan sahaja beras tetapi juga bahan pertanian lain, makanan lain dan ternakan lain juga diberikan perhatian yang serius.
Dasar kita menjalankan kawalan eksport ke negara-negara lain seperti Singapura, we are paying a high price. Ini kerana kalau penternak-penternak ayam boleh mengeksport ke Singapura, membolehkan mereka mendapat keuntungan supaya melabur balik untuk membina fasiliti penternakan ayam yang lebih baik. Kekurangan ini juga pada masa yang sama, negara Singapura telah mencari pengganti yang baru.
Oleh itu, saya ingin menanyakan, what is our exit plan untuk kawalan eksport ini? Kita perlu satu exit plan yang bagus. Kalau tidak, dasar target tahap sara diri (SSL) dalam buku Dasar Agromakanan tidak akan dicapai.
Dalam buku Dasar Agromakanan Negara 2021-2030, menetapkan SSL industri ayam itik kita 140 peratus. Melebihi 100 peratus. Telur pula 123 peratus— tetapi kita menghadapi masalah harga pula. Oleh itu, saya minta supaya dalam FAMA memasuki industri ternakan ini, bagaimana dengan bahan makanan gantian untuk subsektor ternakan? Kalau sebelum ini bahan makanan untuk ternakan barangkali ada kena import, apakah pelan bahan makanan gantian kita?
Kita kena lihat juga kepada model ekonomi, bukan sahaja dengan dasar subsidi dan sebagainya. Saya mencadangkan beberapa cadangan yang sebelum ini FAMA kurang jalankan. Bagaimanakah dengan dasar stockpile makanan kita? Bukan stockpile makanan tentang beras sahaja. Bagaimana stockpile tentang daging ternakan? Kalau harga pasaran tinggi, maka kita boleh keluarkan stockpile tersebut untuk merendahkan, menstabilkan harga makanan. Apakah strategi tambahan untuk stockpile kita daripada segi FAMA dan juga MAFI?
Begitu juga dengan idea-idea tadi tentang ladang kontrak dalam negeri dan sebagainya. Saya melihat Dasar Agromakanan Negara 2.0 yang telah didrafkan, berbagai- bagai sasaran dan sebagainya. Akan tetapi, apa yang paling penting ialah pelaksanaannya, dengan kawal selia, dengan pelbagai agensi, pasaran, dengan eksport, import dan sebagainya. Ia mempunyai satu ekosistem yang jauh lebih besar daripada Dasar Agromakanan Negara kita.
Oleh itu, saya minta supaya FAMA ini diberikan satu positioning, satu kedudukan yang jelas supaya apabila kita memasuki industri ternakan, kita boleh membantu dan bukannya FAMA bersaing dengan industri private sector dan melaksanakan dasar-dasar perlindungan makanan, kerana ini akan menyebabkan pihak sektor swasta hilang competitive advantage kerana campur tangan FAMA, campur tangan sektor awam dalam sebuah industri ekonomi yang memang boleh mendatangkan keuntungan yang besar.
Oleh itu, saya meminta Timbalan Menteri apabila menggulung nanti memberikan satu sasaran ataupun satu gambaran yang jelas tentang FAMA ini. Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua.

Perbahasan Rang Undang-Undang Pindaan Akta Tabung Angkatan Tentera 1973

Perbahasan Rang Undang-Undang Pindaan Akta Tabung Angkatan Tentera 1973 oleh Ahli Parlimen Bukit Bendera YB Wong Hon Wai pada 01.08.2022.

Video here: https://fb.watch/e-au4J_gPd/

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya turut ingin menyertai perbahasan pindaan Akta Tabung Angkatan Tentera 1973. Kalau kita baca mukadimah akta asal, satu tabung untuk mengadakan faedah persaraan dan lain-lain faedah bagi pencarum dan bagi maksud bersampingan menggalakkan pembangunan sosioekonomi dan kebajikan dan menyediakan faedah lain bagi personel akan bersara dan personel bersara Angkatan Tentera Malaysia.
Ia satu dana persaraan. Apabila kita baca ada pindaan terhadap seksyen 4, kelayakan daripada ahli lembaga. Ada dua kriteria yang sangat unusual kita panggil kejujuran yang tidak diragui, ketekunan. Saya rasa kita perlu tambah satu lagi profesionalisme. Ahli Lembaga LTAT perlu ada profesionalisme kerana ini adalah dana persaraan, perlu ada profesionalisme daripada input daripada ahli ekonomi pelaburan dan kewangan.
Sebelum ini, Ahli Lembaga LTAT digunakan sebagai satu revolving door untuk bekas ahli politik yang aktif, yang bersara ataupun Panglima Angkatan Tentera yang bersara yang menjadi ahli lembaga. Saya mencadangkan supaya lebih ramaikan profesionalisme dan juga dengan kewangan dan sebagainya. Tambah satu lagi klausa supaya Ahli Parlimen dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri tidak boleh menjadi Ahli Lembaga LTAT.
Sebelum itu pada tahun 2015, Pengerusi LTAT dilantik menjadi Senator pula. Sepatutnya Ahli Parlimen yang akan kawal selia ataupun pemantauan terhadap LTAT – tahun 2015 Pengerusi LTAT menjadi Ahli Parlimen, Senator. Saya rasa itu perlu – ada conflict of interest dan perlu ada diperbetulkan.
Saya baca juga seksyen 25, saya amat runsing apabila membaca satu tambahan seksyen 25.
Peruntukan bagi pendahuluan daripada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan, jika Lembaga LTAT pada bila-bila masa tidak berupaya untuk membayar apa- apa jumlah wang kepada pencarum, maka akan di-advance ataupun diberikan pendahuluan daripada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan. Satu klausa yang amat merunsingkan.
Tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri memberitahu jumlah portfolio LTAT RM10 bilion.
Tidak akan RM10 bilion hingga perlu ada satu klausa bahawa tidak cukup buat pembayaran kepada pencarum? Adakah satu signal bahawa LTAT tidak dapat menguruskan kewangan dengan baik dan perlu juga klausa ini supaya Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan perlu menyelamatkan LTAT? Itulah implikasi yang imply seksyen 25 ini.
Kenapa kita berkata begitu? Ini kerana LTAT, dalam Laporan PAC yang dibentangkan oleh PAC hari ini muka surat Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan (JKSTUPKK) dipetik mengatakan perbincangan antara Menteri-menteri bahawa LTAT adalah sebuah government-linked investment company (GLIC).
Saya ingin memperbetulkan, dia bukan satu GLIC, ia adalah satu dana persaraan seperti KWSP dan bukan satu alat oleh kerajaan untuk membuat pelaburan strategik untuk menyelamatkan projek-projek kerajaan. Sebelum ini saya nampak LTAT digunakan untuk AES. Tadi Yang Berhormat Seremban membangkitkan untuk projek strategik AES. LTAT digunakan juga untuk projek kapal tempur pesisir atau littoral combat ship (LCS) di bawah Boustead Naval Shipyard Sdn. Bhd. (BNS).
LTAT pegang 61 peratus daripada BNS dan projek itu seperti yang kita tahu cost overrun, behind schedule dan satu kapal LCS pun tidak terima. Itulah masalah kita. Saya hendak minta satu jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah kos tambahan projek LCS tersebut. Sampai hari ini kita hanya tahu bahawa RM5.94 bilion telah dibelanjakan tetapi enam kapal tidak diterima dan apakah kos tambahan tersebut. Perlu juga berikan maklumat daripada kerajaan.
LTAT ini penting kerana LTAT memegang juga Boustead Holdings Berhad, Boustead Heavy Industries Corporation Berhad, Boustead Plantation Berhad, Affin Bank dan Pharmaniaga Berhad. LTAT mempunyai indirect interest dengan syarikat-syarikat yang saya sebut tadi.
Oleh itu dia perlu, LTAT terdedah kepada business risk yang begitu tinggi dan saya meminta supaya perkara yang saya mention ini diberikan penjelasan kerana dana persaraan ini penting untuk anggota tentera kita. Kita telah menerima begitu banyak memorandum daripada veteran-veteran bahawa mereka menghadapi masalah persaraan dan LTAT kalau tidak diuruskan dengan baik, masalah sekuriti persaraan veteran-veteran kita akan menghadapi masalah.
Saya sebut tadi, saya minta juga dari segi government procurement, pembelian dari segi peralatan ketenteraan memandangkan bahawa Transparency International telah menyebut bahawa Government Defence Integrity Index (GDI), Malaysia mendapat kategori “D”. “D” untuk Government Defence Integrity Index dan kita perlu juga memperbaiki, ada pelan transformasi untuk memperbaiki performance LTAT supaya dividen LTAT kita boleh setara dengan KWSP.
Saya ingin membuat penggulungan bahawa LTAT ini penting untuk retirement security pegawai-pegawai tentera dan juga anggota ATM kita. Kita perlu ada dividen yang lestari supaya dana persaraan anggota kita dijamin dan pada masa yang sama kita perlu inject professionalism dalam pengurusan LTAT supaya dia dapat setara dengan retirement funding seperti KWSP. Saya minta Yang Berhormat Timbalan Menteri menjawab setiap persoalan yang saya bangkitkan tadi. Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua.

Tuesday, July 26, 2022

Perbahasan Rang Undang-undang Suruhanjaya Bebas Tatakelakuan Polis 2020 (IPCC)

Perbahasan Rang Undang-undang Suruhanjaya Bebas Tatakelakuan Polis 2020 (IPCC) oleh Ahli Parlimen Bukit Bendera YB Wong Hon Wai pada 26.07.2022.


Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya turut ingin menyertai perbahasan Rang Undang-undang Suruhanjaya Bebas Tatakelakuan Polis 2020 atau ringkasannya IPCC. Pada 7 Oktober 2019, Parlimen telah membahaskan pada Peringkat Dasar, Bacaan Kedua tentang IPCMC Rang Undang-undang Suruhanjaya Bebas Aduan Salah Laku Polis 2019.
Apabila kita bandingkan IPCMC, IPCC dan juga Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) nampaknya apabila kita bandingkan ketiga-tiga ini sebenarnya IPCC yang kita bahaskan hari ini jauh lebih kurang daripada IPCMC yang telah kita bahaskan pada tahun 2019. Ada kelemahan juga berbanding dengan EAIC yang telah Parlimen luluskan. Di bawah Rang Undang-undang IPCC ini, fungsi pencegahan, fungsi suruhanjaya seksyen 4, pencegahan telah dikeluarkan daripada fungsi suruhanjaya dan tiada klausa untuk menjalankan kawalan tatatertib terhadap semua anggota polis seperti di IPCMC.
Apabila badan yang telah dikurangkan fungsi. Juga, sebelum ini select committee yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Bukit Gelugor, Rang Undang-undang IPCC telah mengabaikan usaha-usaha Jawatankuasa Pilihan Khas itu. Mereka pergi nation-wide consultation. Banyak kerja telah dibuat tetapi rang undang-undang ini telah mengabaikan usaha-usaha tersebut dan mengemukakan satu rang undang-undang yang kurang efektif. Bukan sahaja berbanding dengan IPCMC tetapi kurang efektif berbanding dengan EAIC ataupun Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Itulah kekhuatiran kita.
Apabila IPCC ini mempunyai skop yang terhad, ia hanya satu conduct pipe sahaja dan bukan seekor kucing yang tidak bertaring. Kita perlukan satu piece of legislation yang mempunyai kuasa terhadap salah laku dan tatalaku polis. Nampaknya, apa yang kita minta dan hasilnya jauh berbeza. Bukan sahaja tadi sebut skop yang terhad, keperluan notis untuk lawatan − EAIC tidak perlu tetapi IPCC diperlukan.
Banyak lagi, apabila kita baca satu-satu, banyak lagi terhadap kekurangan berbanding dengan kedua-dua IPCMC dan juga EAIC yang kita sebut. Tadi Yang Berhormat Menteri kata IOPC United Kingdom. IOPC United Kingdom adalah sebuah − saya baca annual report, laporan tahunannya. Satu badan yang bebas daripada polis dan juga kerajaan. Dia punya independently of the police and government.
Akan tetapi, dalam Rang Undang-undang IPCC ini, pegawai eksekutif dilantik oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. That’s the problem apabila setiausaha itu dikawal oleh eksekutif, dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. EAIC melantik setiausahanya sendiri. Can you see the different? EAIC melantik setiausaha sendiri tetapi IPCC ini, setiausaha jawatan begitu penting dilantik oleh Menteri Dalam Negeri.
Tidak ada had tempoh jawatan bagi pesuruhjaya. EAIC kata dua penggal. Akan tetapi, IPCC kata tak ada had. Boleh sampai– long time. Saya meneliti juga apabila dia hanya sebagai jawatankuasa aduan, rujuk balik kepada suruhanjaya polis yang ditubuhkan oleh Perlembagaan Persekutuan, Suruhanjaya Pasukan Polis. Saya telah menyemak komposisi suruhanjaya polis. Dua tahun lalu apabila saya semak, saya kata sembilan orang anggota suruhanjaya polis, semua lelaki.
Akan tetapi, hari ini ada sedikit improvement. Tujuh orang lelaki, satu perempuan. Satu kekosongan yang tak diisi yang sepatutnya dibawa, harus dicadangkan oleh SPA. Hanya terdiri daripada satu kaum sahaja. Saya pun tidak tahu sama ada perwakilan dari Sabah dan Sarawak. Itu masalah dia. Suruhanjaya Pasukan Polis itu ditubuhkan tidak menggambarkan komposisi geografi, gender dan juga kaum Malaysia. Hanya sesuatu kaum sahaja dengan tujuh orang lelaki dan kurang perwakilan dari Wilayah Sabah dan Sarawak.
Itulah masalah apabila Suruhanjaya Pasukan Polis yang akan menjatuhkan hukuman. Sebelum ini IPCMC dia mempunyai kuasa besar dengan boleh memberi amaran, denda, lucut hak emolumen, tangguh pergerakan gaji, turun gaji, turun pangkat, buang kerja. Akan tetapi, semua ini tidak dimasukkan dalam IPCC menjadikan ia hanya satu conduct pipe untuk salurkan aduan tanpa pemantauan yang rapi terhadap pasukan polis.
Itu masalah yang kita hadapi. Saya rasa memang rang undang-undang ini kurang, amat kurang daripada apa yang telah dikemukakan sebelum ini. Saya harap dapat satu penjelasan daripada Menteri dan perlu perkara ini dirujuk balik kepada satu jawatankuasa select committee untuk diperbaiki kesemua perkara yang telah dibangkitkan oleh Ahli-ahli Parlimen. Itu sahaja Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.

Monday, July 25, 2022

Perbahasan Rang Undang-Undang Meminda Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 oleh Ahli Parlimen Bukit Bendera YB Wong Hon Wai pada 25.07.2022

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya turut ingin menyertai perbahasan tentang rang undang-undang meminda Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017. Seperti yang dinyatakan Yang Berhormat Menteri, inti pati ialah menaikkan had maksimum ke boleh insurans amaun gaji pekerja daripada RM4,000 sebulan kepada RM5,000 sebulan.
Saya ingin mendapat satu penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Sejak pelaksanaan Akta SIP ini, dari tahun 2017 atau tahun 2018, empat tahun lebih pelaksanaan ini, bagaimanakah assessment ataupun penilaian daripada segi kewangan sama ada funding ini boleh self-sustainable tanpa pelaburan tambahan daripada kerajaan? Ini penting kerana walaupun SIP ini, kali ini menaikkan had maksimum ke boleh insurans tetapi saya membaca bahawa pemakaiannya di bawah seksyen 22 akta asal, akta ini tidak terpakai bagi orang- orang yang diperihalkan dalam Jadual Pertama.
Dia tidak terpakai bagi mana-mana pekerja yang melebihi umur 60 tahun. Itu isu yang penting kerana seperti Tuan Yang di-Pertua, kita tahu bahawa selepas COVID-19 pengeluaran dibenarkan di bawah KWSP, i-Sinar dan sebagainya, ramai telah mengeluarkan wang persaraan mereka.
So, apakah perancangan retirement security ataupun sekuriti persaraan sekiranya SIP ini tidak cover untuk mereka yang berumur melebihi 60 tahun? Apabila mereka yang berumur melebihi 60 tahun hilang kerja, maka tidak dilindungi. Hari itu kita telah membahaskan pindaan terhadap Akta PERKESO, tidak juga dilindungi untuk mereka yang melebihi umur 60 tahun. Ini kerana pengeluaran KWSP yang begitu ramai mengeluarkan wang tersebut. Dijangkakan mereka perlu bekerja barangkali sampai umur 70 tahun. Bagaimana dengan retirement security kerana SIP tidak cover untuk mereka yang berumur melebihi 60 tahun.
Saya juga baca dalam Jadual Pertama ini, “mana-mana pekerja mencapai umur 57 tahun dan yang berkenaannya tiada caruman maka dia juga tidak dapat layak”. Saya rasa ini perlu diperbaiki.
*Cadangan oleh Tuan Charles Anthony Santiago [Klang]: “ Terima kasih, Yang Berhormat Bukit
Bendera. Tuan Yang di-Pertua, pada masa sekarang Yang Berhormat Bukit Bendera, peruntukan untuk retraining pekerja-pekerja telah hilang kerja hanya RM4,000. Ini tidak clear, tidak cukup.
So, saya minta pandangan Yang Berhormat Bukit Bendera supaya, masa sudah sampai kita untuk meningkatkan RM4,000 kepada RM10,000 supaya pekerja-pekerja yang harus memasuki retraining ini boleh mendapat retraining yang bagus dan canggih. Minta pandangan.”
—————————
Ya, terima kasih cadangan tersebut. Saya rasa cadangan tersebut boleh diberi perhatian serius oleh kerajaan. Ini kerana saya baca juga dalam surat akhbar bahawa terdapat begitu banyak false claims di bawah PenjanaKerjaya sehingga SPRM masuk RM423 juta false claims.
Walaupun Yang Berhormat Menteri hari itu telah menyatakan bahawa yang PERKESO lah yang membuat laporan SPRM dan sebagainya.
Akan tetapi, bagaimana, what is your internal governance, kawalan dalaman PERKESO sehinggakan RM423 juta false claims berlaku.
Saya ingin mendapatkan penjelasan dari Yang Berhormat Menteri juga, dalam jawapan Yang Berhormat Menteri kepada Yang Berhormat Kota Melaka bahawa Program JaminKerja, walaupun telah dibajetkan RM2 bilion bagi 300,000 orang tetapi hanya digunakan 1.23 percent sahaja, yang benefit 17 percent daripada sasaran sahaja.
Pada satu pihak, bajet memberikan RM2 bilion bajet untuk Program JaminKerja dan dalam satu pihak lagi PenjanaKerjaya — ketirisan, terdapat false claims lebih banyak dan satu pihak lagi dibawa hari ini SIP yang kita tidak meluaskan ruang lingkup (coverage) untuk SIP. Tadi saya kata umur 60 tahun. Saya baca juga ia tidak cover untuk domestic workers, pekhidmat rumah tangga tidak dilindungi di bawah SIP.
Begitu juga, pekerja yang bersifat sambilan, the gig worker — tidak ada protection under SIP. Juga, beberapa isu — umur yang belum mencapai umur 18 tahun juga tidak di- cover SIP.
Pada satu pihak, kerajaan memperuntukkan begitu besar dan Program JaminKerja yang tidak ada kawalan selia yang bagus. Pada satu pihak lagi pembaziran, false claims dan sebagainya. Pada pihak lain lagi, kita pula tidak meluaskan ruang lingkup lebih besar.
Saya cadangkan supaya meningkatkan umur daripada 60 tahun di bawah coverage SIP kepada sekurang-kurangnya 65 tahun ataupun 70 tahun supaya ia lebih membantu mereka yang warga emas yang terpaksa bekerja kerana tidak ada retirement security yang telah keluarkan wang KWSP untuk memberikan coverage kepada mereka.
Saya rasa pemuda-pemudi kita sudi untuk membayar supaya mereka yang berumur melebihi 60 tahun diberi perlindungan di bawah SIP ini. Saya meminta satu penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Sekian terima kasih.

Thursday, July 21, 2022

Perbahasan Rang Undang-undang Meminda Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969

Perbahasan Rang Undang-undang Meminda Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 oleh Ahli Parlimen Bukit Bendera YB Wong Hon Wai pada 21.07.2022.

Video here: https://fb.watch/e-b1guj3ZJ/

Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Pertubuhan Keselamatan Sosical (PERKESO) yang ditubuhkan tahun 1971 merupakan satu perundangan dan institusi yang penting untuk memberikan perlindungan kepada pekerja.
Saya ambil maklum tentang cadangan RUU ini berkenaan penambah baikan liputan keselamatan sosial yang akan meningkatkan faedah tertentu yang diterima oleh pekerja iaitu menaikkan had maksimum kebolehinsuransan amaun gaji pekerja di bawah Akt aini daripada RM4000 sebulan kepada RM5000 sebulan. Iaitu sekiranya pendapatan pekerja sebagai contoh RM8000 sebulan, gajinya hendaklah bagi maksud Akta disifatkan sebagai RM5000 sebulan.
Mengikut LAPORAN SURVEI PENDAPATAN ISI RUMAH DAN KEMUDAHAN ASAS tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Department of Statistics Malaysia, Penengah Untuk Pendapatan Isi Rumah ialah RM5873 dan Purata Untuk Pendapatan Isi Rumah RM7901. Oleh itu, sebenarnya anggapan RM5000 sebulan di bawah Akta SOCSO lebih rendah daripada median dan purata isi rumah.
Prinsip Asas Keselamatan Sosial Pekerja sebagai satu Dana Solidariti di mana pekerja yang tidak mendapat apa-apa benefit sehingga bersara, maka mereka sebenarnya membantu pekerja-pekerja yang lain yang menerima benefit daripada skema ini. Oleh itu, potongan SOCSO ke atas pekerja berpendapatan tinggi boleh membantu juga kepada pekerja-pekerja yang berpendapatan rendah.
Salah satu tujuan Keselamatan Sosial Pekerja ialah apabila pekerja yang dinsuranskan mengalami kemalangan atau kematian dalam pekerjaaan atau semasa perjalanan ke tempat kerja atau balik dari tempat kerja, maka ada satu sistem insurans untuk penggantian pendapatan untuk membolehkan dependents mendapat pencen bulanan.
Oleh itu, peningkatan gaji siling dan caruman juga boleh menambahkan faedah yang diterima oleh pekerja.
Program ini hendaklah juga ambil kira bahawa jangka hayat pekerja yang semakin panjang dan cabaran skim social security pekerja ialah untuk memastikan pencen ilat yang diterima oleh pekerja atau waris berpatutan memandangkan cabaran kadar inflasi dan harga barangan dan makanan yang semakin melambung.
Lima Cadangan saya:
1. Saya mencadangkan supaya anggapan gaji siling ditingkatkan dan dikaji setiap 5 tahun dengan ambil kira median dan purata gaji isi rumah.
2. Invalidity scheme hanya untuk umur 60 tahun. Saya mencadangkan second invalidity scheme untuk mereka umur antara 60 hingga 70 tahun yang masih bekerja. Ini kerana ramai yang telah mengeluarkan i-sinar dari KWSP dan terpaksa bekerja sampai lanjut suia. Buat masa ini, syarat kelayakan bagi pekerja yang melebihi 60 tahun pada masa notis keilatan perlu menunjukkan keuzuran terjadi sebelum umur 60 tahun. Itu beban bukti yang tinggi, maka ramai pekerja tua yang tidak dapat perlindungan PERKESO.
3. Telah dilaporkan bahawa sukarelawan agensi kerajaan telah dibenarkan mencarum Skim Pekerjaan Sendiri (SPS) termasuk sukarelawan di bawa ATM, PDRM, APMM, APM, RELA, JAKIM dan JKM. Tetapi kenapa Bomba Sukarelawan di bawah Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Sukarelawan Ambulans tidak dimasukkan dalam Skim Pekerjaan Sendiri.

Kita perlu menyediakan jaringan keselamatan social kepada sukarelawan bomba kerana mereka berdepan risiko dan cabaran.
4. PERKESO perlu bersama EPF untuk berkongsi database dan merangka strategi perlindungan social security and lebih menyeluruh untuk pekerja. Program i-lindung yang diperkenalkan EFP sebenarnya menggunakan dana pencarum sendiri dan insurans premium yang tinggi juga. PERKESO masih menawarkan kadar caruman yang paling rendah berbanding dengan kadar premium i-lindung EPF atau produk polisi insurans yang ditawarkan oleh mana-mana syarikat insurans.
5. Kadar pencen ilat RM475 sebulan perlu ditingkatkan sejajar dengan 2 perkembangan iaitu gaji minimum telah ditingatkan kepada RM1500 dan juga garis kemiskinan ialah pendapatan sebulan RM2208 seisi rumah dan RM1169 untuk miskin tegar. Untuk mereka yang hanya bergantung kepada ketua isi rumah seorang yang bekerja, maka pencen ilat yang diterima memang teramat kurang di bawah paras miskin tegar.
Akhir sekali, saya berharap PERKESO akan live up to its motto “Melestarikan Keselamatan Sosial untuk Semua”.